Polityka Plików Cookies


MRPiPS stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki „cookie".
  • Pliki „cookie" umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców.
  • MRPiPS gromadzi informacje z plików „cookie" na własny użytek.
  • Pliki „cookie" nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.
  • Plik „cookie" stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z niniejszej strony do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
  • W plikach „cookie" mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików „cookie" jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
  • W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie" lub sygnalizowania, że plik „cookie" został przesłany.